آخرین اخبارسازمان غذا ودارو اعلام کرد با توجه به سیاستهای این اداره کل در سال ۹۵ و ابلاغ رئیس محترم سازمان مبنی بر واگذاری برخی از فعالیتهای جاری به دانشگاههای علوم پزشکی ، بدینوسیله به اطلاع میرساند درخواستهای صدور مجوز ورود،ورود ترخیص همزمان،ترخیص،جایگزینی،تمدیدو اصلاحیه در مورد کالاهای کلاس خطر A,B و دارای کد ثبت و همچنین درخواست تمدید پروانه ساخت کالاهای تولیدی کلاس خطر A,B مطابق با فهرست اعلامی در سایت اداره کل ،از روز شنبه مورخ 95/7/3 در معاونت غذاوداروی دانشگاه های علوم پزشکی انجام خواهد شد. بدین ترتیب ،صدور مجوزهای ورود،ورود ترخیص همزمان، کالاهای نمونه ترخیص،جایگزینی،تمدید، اصلاحیه تمدید پروانه ساخت کالاهای تولیدی توسط معاونت غذا و داروبوشهر انجام خواهد شد.

< >