ساختار سازماني معاونت غذا و دارو


 

 

 معاونت غذا وداروي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر پس از تاسيس  دانشگاه ، فعاليتهاي خود را در جهت ارتقاي امنيت غذايي، دارويي و سلامت جامعه توسعه داده و شهرستانهاي تابعه استان را تحت پوشش قرار داد.


چارت سازمانی ساختار سازماني معاونت غذا و دارو
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۴


برگشت>>

< >