معاون غذا و دارو

1402/1/5 0:0


 

معاون غذا و دارو : دكتر یحیی رضایی   

مدرک تحصیلیدکترای داروسازی

        شرح وظایف :

 هماهنگي بين واحدهاي تحت امر شامل ادارت دارو، غذا و آزمايشگاه

 شركت در جلسات هيئت رئيسه و ارائه نقطه نظرات

 برنامه ريزي و تعيين برنامه هاي راهبردي حوزه معاونت

 ايجاد فضاي تعامل با ساير قسمت هاي درون بخشي و برون بخشي در زمينه ي ساماندهي و بهينه سازي ارائه خدمات دارويي، غذايي، بهداشتي و آرايشي

برنامه ريزي و هماهنگي در جهت نشر فرهنگ صحيح دارو و غذا در جامعه از طريق نشر ويژه نامه ها و نشريات و پمفلت ها

نظارت و اعلام مقررات مربوط به تأسيس مراكز توليد، توزيع و نگهداري مواد دارويي، غذايي، آرايشي و بهداشتي 

بررسي و تنظيم مدارك با توجه به ضوابط مربوط به تأسيس مراكز توليد و توزيع مواد دارويي و غذايي، آرايشي و بهداشتي و ارسال آن به واحدهاي ذيربط در ستاد وزارتخانه جهت رسيدگي و طرح موضوع در كميسيون هاي قانوني

 نظارت و اعلام ضوابط مربوط به ايمني تأثير بسته بندي، برچسب گذاري و تبليغات محصولات غذايي، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

 بررسي در زمينه ي بهبود روشهاي نگهداري و عرضه و فروش محصولات دارويي، آشاميدني و بهداشتي و نظارت بر حسن جریان امور الف : جمع آوري و نگهداري و بررسي اطلاعات و آمار و مدارك مربوط به محصولات دارويي، خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ب: نظارت بر نحوه¬ي اجراي دقيق توليد كنندگان محصولات در مورد ضوابط و استانداردهاي تعيين شده براي مواد افزودني كمكي و همچنين استعمال رنگ¬هاي مجاز و مواد بسته بندي و اعمال كنترل مداوم محصولات از لحاظ صلاحيت كمي و كيفي

 نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات در مورد آزمايشگاه هاي كنترل مواد غذايي دارويي و بهداشتي

نظارت بر روش كار مؤسسات توليدي و توزيع مواد دارويي، خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در سطح استان

 نظارت بر امور دارويي داروخانه هاي استان

كنترل و ارزشيابي فعاليت هاي آزمايشگاه هاي دارويي، غذايي و بهداشتي در استان

 كنترل موجودي دارو، با توجه به نياز مصرف واحدهاي درماني

 نظارت بر درخواست و موجودي دارو و اعمال نظارت فني در مورد داروي تاريخ دار

 نظارت بر نحوه ي نگهداري داروهاي خاص ومواد اعتياد آور و حسن اجراي امور

نظارت بر نحوه ي گردآوري آمار مصرف داروهاي مختلف در طي سال جهت بررسي بيماري هاي منطقه اي و عمومي وگزارش به گروههاي تحقيقي براي تحقيق علل شيوع بيماري ها در ارتباط با پيشگيري هاي لازم

 نظارت بر نحوه هاي عملكرد داروخانه هاي دولتي استان

تلفن : 07733324797-8-07733335356  نمابر 07733331750

 

کلمات کلیدی:
معاون     غذا     و     دارو    

تاریخ بروز رسانی:   6 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >