لینک مفید  
  سازمان غذا ودارو
سازمان غذا و دارو تهران، خیابان انقلاب، رو بروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان وحید نظری، سازمان غذا و دارو، شماره ۳۰ تلفن:۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر:۶۶۴۶۹۱۲۲ کد پستی:۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ پست الکترنیکی: info@fda.gov.ir co@fda.gov.ir

  پایگاه خبری سازمان غذا ودارو
روابط عمومی سازمان غذا ودارو

  سامانه مدیریت امور داروخانه ها

  سامانه TTAC

  شبکه ملی آزمایشگاهی

  اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو

  سامانه اطلاعات دارویی کشور

تعداد بازدید:   ۱
< >