فرم نظر سنجی از ارباب رجوع

موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم

نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :  
تلفن :  

تاریخ مراجعه *

1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟ *
      
2-نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟ *
        
4- نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند ، مرقوم فرمائید ؟ *

5- نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمائید ؟ *

6- آیا درخواست خلاف مقررات از جنابعلی شده است لطفاً آنرا بنویسید ( با ذکر مورد و فرد مورد نظر )

7- لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید ؟ *

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >