فرم وضعیت و امکانات ساختمان جهت پروانه بهره بردای و پیوست مدارک مورد نیاز

ابتدا فرم شماره 1 (وضعیت و امکانات ساختمانی جهت تکمیل توسط موسسات مشمول قانون) را تکمیل نموده و مدارک مورد نیاز جهت پروانه صدور بهره برداری پیوست نمایید.
کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >