تجهیزات.پزشکی


8 آذر 1402
با حضور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛ نخستین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی افتتاح شد
با حضور معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نخستین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی در بوشهر افتتاح شد.

 

4 آذر 1402
اولین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی

 

1 تير 1400
بازدید مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از معاونت غذا و دارو بوشهر
دکتر سید محمود مسیحا هاشمی مدیرکل آزمایشگاه مرجع کنترل غذا،دارو و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو از آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بازدید به عمل آورد.

 

10 تير 1398
راه اندازی سایت اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو

 
 
 
< >