فرآیندها
1

1 مهر 1400
فرآیند تحویل داروهای مخدر برای بیمارستان ها

 

28 شهريور 1400
آموزش مسئولین فنی واحدهای تولیدی

 

28 شهريور 1400
پذیرش نمونه

 

24 شهريور 1400
صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فرآورده های سلامت محور

 

24 شهريور 1400
ترخیص مواد غذایی و بهداشتی از گمرک

 

23 امرداد 1400
فرآیند استفاده از سامانه مدیریت داروخانه ها (HIX)
سامانه HIX وظیفه اتوماسیون کلیه امور مربوط به داروخانه ها از قبیل صدور مجوز تأسیس، پروانه تأسیس ، پروانه هاي مسئولین فنی، جابجایی محل داروخانه، انتقال سرمایه و ... را به عهده خواهد داشت.

 

10 تير 1397
فرایند تحقیق و توسعه
جمع آوری نسخ از داروخانه ها سپس پردازش نسخ پزشکان و بررسی اولیه انجام می شود

 

10 فروردين 1397
فرایند آزمایشگاه
درخواست آزمایشات کنترل غذایی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

 

10 بهمن 1391
فرایند دارویی
اجرای صدور پروانه تاسیس داروخانه پس از دریافت فرم و تکمیل آن توسط متقاضی و گرفتن اخذ دستور مدیریت دارو به دبیرخانه ارسال می شود

 

10 بهمن 1391
فرایند مواد غذایی
روش ها و وظایف هر واحد بر اساس آئین کار و دستورالعمل های اداره کل نظارت و ارزیابی وزارت متبوع بایستی به صورت روشن و شفاف در قالب فرآیندهای مجزا مدون و مکتوب شده باشد.

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >