فرآیندها
1

28 شهريور 1401
پذیرش نمونه

 

9 شهريور 1401
آموزش مسئولین فنی واحدهای تولیدی

 

1 شهريور 1401
فرآیند تحویل داروهای مخدر برای بیمارستان ها

 

23 امرداد 1401
فرآیند استفاده از سامانه مدیریت داروخانه ها (HIX)
سامانه HIX وظیفه اتوماسیون کلیه امور مربوط به داروخانه ها از قبیل صدور مجوز تأسیس، پروانه تأسیس ، پروانه هاي مسئولین فنی، جابجایی محل داروخانه، انتقال سرمایه و ... را به عهده خواهد داشت.

 

24 شهريور 1400
صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فرآورده های سلامت محور

 

24 شهريور 1400
ترخیص مواد غذایی و بهداشتی از گمرک

 

10 تير 1397
فرایند تحقیق و توسعه
جمع آوری نسخ از داروخانه ها سپس پردازش نسخ پزشکان و بررسی اولیه انجام می شود

 

10 فروردين 1397
فرایند آزمایشگاه
درخواست آزمایشات کنترل غذایی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >