فرآیندها
1 2

20 خرداد 1403
فرآیند های واحد نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل

 

20 خرداد 1403
فرآیند های واحد نظارت بر فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 

20 خرداد 1403
فرآیند واحد نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

20 خرداد 1403
فرآیندهای دفتر نظارت و پایش مصرف فراوده های سلامت

 

1 بهمن 1402
فرآیندهای آزمایشگاه

 

28 شهريور 1401
پذیرش نمونه

 

9 شهريور 1401
آموزش مسئولین فنی واحدهای تولیدی

 

1 شهريور 1401
فرآیند تحویل داروهای مخدر برای بیمارستان ها

 

23 امرداد 1401
فرآیند استفاده از سامانه مدیریت داروخانه ها (HIX)
سامانه HIX وظیفه اتوماسیون کلیه امور مربوط به داروخانه ها از قبیل صدور مجوز تأسیس، پروانه تأسیس ، پروانه هاي مسئولین فنی، جابجایی محل داروخانه، انتقال سرمایه و ... را به عهده خواهد داشت.

 

24 شهريور 1400
صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فرآورده های سلامت محور

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >