فرآیندهای آزمایشگاه

1402/11/1 0:0

فرآیندها ممیزی بخش های فنی آزمایشگاه کنترل کیفی غذا و دارو

فرآیند خرید مواد شیمیایی ، محیط های کشت،تجهیزات و دستگاه ها

فرآیند توزیع نمونه های خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی ،بهداشتی و دارو در بخش های فنی آزمایشگاه

فرآیند تشکیل پرونده و صدور موافقت اصولی آزمایشگاه های همکار و مجاز

فرآیند اموزش مسئولین فنی آزمایشگاه واحدهای تولیدی و آزمایشگاه های همکار و مجاز،کار آموزان

فرآیند ارزیابی فنی آزمایشگاهی نمونه خوراکی ،آشامیدنی،آرایشی،بهداشتی و دارو

فرآیند ارزیابی و رتبه بندی آزمایشگاه های واحدهای تولیدی،همکار و مجاز

فرآیند انجام کالیبراسیون تجهیزات ازمایشگاه

کلمات کلیدی:
آزمایشگاه.فرآیند    

تاریخ بروز رسانی:   29 بهمن 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >