فرآیندهای دفتر نظارت و پایش مصرف فراوده های سلامت

1403/3/20 0:0

فرآیند برگزاری دوره های بازآموزی تجویز منطقی دارو،مسمومیت ها و ... گروه پزشکی

فرآیند برگزاری دوره های آموزشی و اطلاع رسانی عموم در خصوص مصرف دارو و مسمومیت

بررسی نسخ پزشکان

بارزرسی از ارائه خدمات دارویی در کلیه مراکز درمانی و بهداشتی

کلمات کلیدی:
فرآیند.نظارت.پایش    

تاریخ بروز رسانی:   22 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >