فرآیند واحد نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی

1403/3/20 0:0

بازرسی از ارائه خدمات تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی (طرح تحول نگهداشت...)

فرآیند بازرسی از شرکت های تولدی وارداتی توزیعی صنف تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی

فرآیند تمدید پروانه تولید کالاهای کلاس خطر B,A

 فرآیند رسیدگی به گزارشات تخلفات تجهیزات و ملزومات پزشکی

کلمات کلیدی:
فرآیند.ملزومات.تجهیزات.پزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   22 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >