دانستنی ها
1
پروبیوتیک چیست و تأثیر پروبیوتیک روی بدن انسان
حمید پور نبی کارشناس آزمایشگاه معاونت غذا و دارو گل اندام آسایش کارشناس آزمایشگاه معاونت غذا و دارو پریسا احمدی کارشناس فناوری اطلاعات معاونت غذا و دارو


فواید و مضرات مواد افزودنی
رامین ناصحی فر : کارشناس ارشد اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی استان بوشهر


کاهش مصرف اسیدهای چرب ترانس در مواد غذایی
خانم مهندس نسرین قاسمیان پور-کارشناس کنترل مواد غذایی و بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان


دانه کینوا چیست؟
مهندس زهره شمالی ، کارشناس ارشد صنایع غذایی، کارشناس مواد خوراکی آشامیدنی معاونت غذا و دارو


گلوکز مایع چیست ؟
خانم مهندس فاطمه مهرجویی کارشناس معاونت غذا و دارو


محصولات غذائی تراریخته
باتوجه به اینکه جمعیت جهان رو به رشد است و نیاز غذایی مردم در حال افزایش می باشد پس تامین امنیت غذایی برای این جمعیت، مستلزم راهکارهای ویژه نوین است . امروزه مهندسین ژنتیک با روش های جدید به کمک آمده اند تا با دستکاری های ژنتیکی محصولات تراریخته را علی رغم چالش های موجود به عنوان یکی از راهکارها معرفی کنند .به طوریکه سطح زیر کشت این محصولات در حال افزایش است و در30 کشور در سال 2014 به سطح زیر کشت 180 میلیون هکتار رسیده است .


نشانگر تغذیه ای = همیار مصرف کننده برای انتخاب ماده غذایی سالم در دوران کرونا
خانم مهندس نوشین حسن زاده-مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان


طعم دهنده ها
خانم مهندس نسترن پولادی کارشناس معاونت غذا و دارو


تاثیر گیاهان تراریخته بر سلامت انسان از طریق دارو های زیستی و غذاها
خانم مهندس مرضیه غریبی-آقای مهندس محمود مطهری-خانم مهندس صبا جلالی(کارشناس آزمایشگاه معاونت غذا و دارو بوشهر)


راهکاری های کاهش نمک در فرآورده های گوشتی
گل اندام آسایش ، حمید پورنبی، پریسا احمدی


محصولات غذائی تراریخته
آقای مهندس سید محمد حسین رکاب پور ( مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو) آقای مهندس امیر حسین پناهیان (کارشناس مواد غذایی و بهداشتی شبکه بهداشت شهرستان جم)


بررسی میزان HMF نمونه های عسل ارسال شده به آزمایشگاه مواد غذایی بوشهر طی سال های 98-96
خانم مهندس معصومه مستشیر: کارشناس مسئول بخش شیمی آزمایشگاه مواد غذایی خانم مهندس فریده خورشیدیان: کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی خانم مهندس نصرت دریاپور: کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی


نشانگر تغذیه ای = همیار مصرف کننده برای انتخاب ماده غذایی سالم در دوران کرونا
خانم مهندس نوشین حسن زاده-مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان


غذاهای مناسب برای مبتلایان به کرونا
خانم مهندس آزاده آرام کارشناس مواد غذایی معاونت غذا و دارو


روش های شناسایی و ردیابی فرآورده های غذایی تراریختهروشهای نگهداری مواد غذایی(2)
گل اندام آسایش.حمید پور نبی


روشهای نگهداری مواد غذایی(1)
گل اندام آسایش.حمید پور نبی


1
< >