مسمومیت


شمارهعنوانتاریخ صدور
خطر مسمومیت حاد براثر مصرف سموم آفت‌کش‌ کشاورزی برای درمان شپش سر 1401/7/6
پیام های هفته پیشگیری از مسمومیت 1400/8/1
توصيه هاي دارويي و پیشگیری از مسمومیت ها در ارتباط با ايام نوروز (تعطيلات عيد) 1399/12/27
مرگ و میر ناشی از قرص برنج و راه های پیشگیری از آن 1399/8/5
پیام‌های مربوط به "هفته پيشگيري از مسمومیت‌ها ( اول تا هفتم آبان ماه 1399)" 1399/8/4
مسمومیت و مرگ و میر ناشی از آن در ایران 1399/8/2
اصول پيشگيري از بروز مسموميت با فرآورده های شوینده و ضدعفونی کننده خانگی در همه گیری کرونا 1399/8/1
هشدار درمورد استفاده از الکل صنعتی و یا متانول برای ضدعفونی و مسمومیت ناشی از متانول 1399/8/1
اقدامات اولیه در برخورد با فرد مسموم 1399/8/1
فایل دریافت کتابچه پیامهای هفته پیشگیری از مسمومیت ها 1397/8/1
مسموميت هاي ناشي از قارچ هاي سمي 1397/3/2
9571 هفته اطلاع رساني داروها و سموم و پيشگيری از مسموميت ها اول لغایت هفتم آبان ماه 1395 1395/8/1
ششم آبان ماه روز پیشگیری از مسومیت ناشی از گزیدگیها 1394/8/6
پنجم آبان ماه روز پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات و مواد شیمیایی و شوینده خانگی 1394/8/5
چهارم آبان ماه روز پیشگیری از مسمومیت های ناشی از مواد غذائی و گیاهان سمی 1394/8/4
ايمن سازي منازل از نظر بروز مسموميت ها 1394/8/3
سوم آبان ماه روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن 1394/8/3
دوم آبان ماه روز پيشگيري از بروز مسموميت ها در اطفال 1394/8/2
دوره آموزشی آشنایی مدیریت مسمومیت های ناشی از مواد شیمیایی آزمایشگاه برای کارشناسان مواد غذایی 1391/12/5
 
< >