فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 66

1234
شمارهعنوانتاریخ صدور
اسامی شرکت ها و اصناف تجهیزات پزشکی دارای مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی 1396/12/17
الزام الصاق برچسب اصالت جهت 5 گروه از تجهیزات و ملزومات پزشکی از تاریخ 97/1/1 1396/11/28
نکاتی در مورد آشنایی با دارو های گیاهی 1396/11/15
39806/665 تکمیل پروانه ها/ درخواست های ثبت فرآورده های مکمل تغذیه ای در سامانه صدور پروانه ثبت (IRC) 1396/4/7
اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1396/3/6
افتتاح سامانه پاسخگوئی مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم معاونت غذاودارو بوشهر 1395/12/11
9571 هفته اطلاع رساني داروها و سموم و پيشگيری از مسموميت ها اول لغایت هفتم آبان ماه 1395 1395/8/1
DMN-PHM002 آیین نامه ضوابط تاسیس واداره داروخانه ها 1395/7/25
۶۷۵/۲۰۳۹۰ ورود اطلاعات کالاهای مشمول ثبت منبع در سایت TTAC 1395/6/7
۶۷۵/17629 بسته حمایت از تولید داخلی و تسهیلات ارائه شده به انتقال دهندگان تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی 1395/6/7
AL/12 دستورالعمل شرایط و نحوه صدور پروانه مسول فنی آزمایشگاه ههای مجاز و همکار 1395/6/7
۶۶۵/۷۳۰۰۵ تکذیب صدور مجوز موردی توزیع و عرضه دارو بدون درج برچسب ردیابی رهگیری و کنترل اصالت 1395/6/7
۶۷۵/۷۸۱۰۵ ترخیص از گمرکات فاقد دسترسی به سامانه EPL 1395/5/30
هفتم آبان ماه روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد 1394/8/17
ششم آبان ماه روز پیشگیری از مسومیت ناشی از گزیدگیها 1394/8/6
پنجم آبان ماه روز پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات و مواد شیمیایی و شوینده خانگی 1394/8/5
چهارم آبان ماه روز پیشگیری از مسمومیت های ناشی از مواد غذائی و گیاهان سمی 1394/8/4
سوم آبان ماه روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن 1394/8/3
ايمن سازي منازل از نظر بروز مسموميت ها 1394/8/3
دوم آبان ماه روز پيشگيري از بروز مسموميت ها در اطفال 1394/8/2
1234
 
< >